AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnokel Amino B

Korekce a preventivní zabránění deficitu bóru

  • zvyšuje schopnost oplodnění květu a tvorby plodů
  • zvyšuje rostlinnou fertilitu a pomáhá k vývoji pylové láčky
  • podílí se na vývoji a dělení buněk, syntéze proteinů, transportu
    a metabolismu cukrů
  • zabraňuje patofyziologickému nedostatku bóru v rostlině
  • je doporučován pro všechny zemědělské plodiny

Tecnokel Amino B je kapalné hnojivo používané pro půdní a listovou aplikaci na všech zemědělských plodinách. Má velkou účinnost zejména na řepku, slunečnici, kukuřici, cukrovou řepu, zeleninu a ovocné stromy . Díky ošetření přípravkem T ecnokel Amino B se rostliny vyhýbají problémům spojených s nedostatkem bóru, jak o jsou: špatný vývoj plodin, nekrózy, praskání a deformace plodů, zvýšený opad nezralých plodů, nekrotické skvrny listů atd. Míra a načasování aplikace bóru je závislá na místních podmínkách (plodina, fáze růstu a závažnost deficitu) a měla by být vždy provedena jak o výsledek půdní analýzy nebo analýzy rostlinného pletiva. Listová aplikace T ecnokel Amino B je doporučována pro provedení rychlé korekce a zabránění patofyziologickému nedostatku bóru ve fázi hlavního růstu rostlin, neboť samotný bór se aktivně podílí na vývoji a dělení buněk, syntéze proteinů, opylení, tvorbě semen a plodů, transportu a metabolismu cukrů a metabolismu auxinů.

Plodina Aplikační doba Dávka (l/ha)
Polní plodiny (řepka, slunečnice, kukuřice, sója) Aplikovat před květem, ve stádiu 4-6 listů 1 - 2
Brambory Aplikovat od 10 do14dní poobjevenílistů
Opakovat při tvorběhlíz,je-lizapotřebí
1 - 2
1
Cukrová řepa Fáze 4-6listů, opakovat za 10 až 14 dní, je-li zapotřebí 1 - 1,5
Vojtěška Výška od 10 do 15 cm, opakovat po sklizni, je-li zapotřebí 1 - 2
Luskoviny (fazol, hrách, bob) Výška od 10 do 15 cm, opakovat za 10 až 14 dní,je-li
zapotřebí
2
Jádroviny (jabloň,hrušeň) Fáze růžového poupěte
Po opadu květního lístku
Po sklizni před opadem listů
1
1
2
Peckoviny (třešeň, slivoň,broskvoň) Aplikovat vplném květu
Opakovat po sklizni před opadem listů
1
2
Plodová zelenina (papriky, rajčata, vodní meloun, lilek,okurky) Fáze 4-6listů, opakovat za 10až 14 dní, je-li zapotřebí 2
Košťálová zelenina (brokolice, růžičková kapusta) Fáze 4-6listů, opakovat v 10 – 14denních intervalech,
je-li zapotřebí
3
Hlávkový salát Aplikovat v 10 – 14 denním intervalu popřesazenínebo
vzcházení
1 - 2
Cibule Aplikovat v případědostatečnélistovéplochy, opakovat
za 14 dní, je-lizapotřebí
1
Mrkev Výška od 10 do 15 cm, opakovat za 10 až 14 dní, je-li zapotřebí 3
Tuřín Fáze 4-6listů, opakovat za 10 až 14 dní, je-li zapotřebí 3
Vinná réva Aplikovat od prvního listu do počátku květu, neaplikovat
ve fázi plného květu
1
Jahody Fáze zeleného poupěte
Opakovat za 10 až 14 dní
Po sklizni v nové vegetativní růstové fázi
1
1
2
Bobuloviny Aplikovat od rozvinutí listů až do prvníznámky drobného ovoce, opakovat po sklizni před opademlistů 2 - 3
Květiny Růže: Aplikovat před kvetením
Karafiát: Aplikovat 40, 60a 90 dní po odstřihnutí květu
1
2

 

Bór 10,0%
Ethanolamin bór 13,8 g / 100 ml
NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz