AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

FERTIgrain Start

Rostlinný biostimulátor určený k ošetření osiva

  • zvyšuje klíčivost osiva
  • zlepšuje rozvoj kořenového
  • zvyšuje účinnost inokulantů
  • má vliv na rovnoměrnost a r
  • chrání osivo před vysušením
  • zvyšuje hospodářský výnos

Fertigrain  Start  je  velmi  účinný  rostlinný  stimulátor  určený  k  ošetření  veškerého  osiva.  Jedná  se  o  bionutriční přípravek mísitelný se všemi registrovanými mořidly v dávce 1 – 3 litry na 1 tunu osiva. Základní účinnou složkou tohoto přípravku jsou  aminokyseliny ,  resp. „L “ aminokyseliny .  Tyto organické látky  pozitivně  ovlivňují fyziologii rostlin  již  od raných  vývojových  fází, které jsou  rozhodující  pro růst  a  vývoj plodin v  celém  vegetačním období a následně pro utváření stabilních výnosů. Po aplikaci přípravku Fertigrain Start dochází ke zvyšování klíčivosti, lepšímu  rozvoji  kořenového  systému  a  následně  k  vytvoření  silného  a  vyrovnaného  porostu.

Plodina Fertigrain Star t  (l/t) Voda  (l) Celkový objem  (l)
Pšenice
Ječmen
1,5 - 2 8 - 8,5 10
Kukuřice 2 10 12
Slunečnice 1,5 - 2 8 - 8,5 10
Řepka 2,5 - 3 7 - 7,5 10
Sója 2 8 10
Mák 3 7 10

 

Aminokyseliny 9,0%
„L“ aminokyseliny 6,5%
Dusík 3,0%
Organická hmota 30,0%
Extrakt z mořských řas 4,0%

Laboratoř Soufflet Agro, ČSO Litovice:

Rozbor vzorků ze dne 12.12.2012 na klíčivost osiva ozimého žita (odrůda Gonello).

Vzorek Složení Klíčivost
E Fertigrain Start 1 l + Kinto Duo 2 l/t osiva 85%
Kinto Duo 2 l/t osiva 70%
B Fertigrain Start 1 l + Kinto Duo 2 l/t osiva 86%
Kinto Duo 2 l/t osiva 68%

 

Agritec, výzkum,  šlechtění  a služby,  s.r.o. Šumperk:

Rozbor  vzorků  na klíčivost,  vzcházivost a délku kořenů  a  nadzemních  částí  rostlin (odrůda Sirael).

Pšenice jarní 2 l/t 1,5 l/t 1 l/t KONTROLA (%)
Počet vyklíčených semen 129,5 149,2 126,2 100,0
Počet vzešlých rostlin 105,9 101,7 94,1 100,0
Délka kořenů 103,6 126,0 113,8 100,0
Délka nadzemních částí 116,9 146,9 125,9 100,0

 

NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz