AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnokel Amino Mo

Korekce a preventivní zabránění deficitu molybdenu

  • Molybden ovlivňuje schopnost rostlin využívat nitrátový dusík
  • Molybden slouží pro zlepšení pylové fertility květů
  • Molybden aktivuje růst rostlin a napomáhá překonat stresové podmínky.

 

TECNOKEL AMINO Mo je doporučován pro všechny zemědělské plodiny: polní plodiny, zeleninu, ovocné stromy, vinnou révu, okrasné rostliny a květy. Míra a načasování aplikace molybdenu závisí na konkrétních podmínkách (plodina, růstová fáze a závažnost deficitu Mo). Nedostatek molybdenu je možné zjistit z analýzy listů nebo půdy. Přípravek je vhodný jako doplněk k základnímu hnojení.
 

Listová aplikace:

0,5 l – 1,0 l Tecnokel Amino Mo / 100l vody
Doporučená dávka je 1 – 2 l/ha
Je doporučována v případě rychlé a nezbytně důležité korekce deficitu molybdenu. Pro nejlepší
efekt aplikujte TECNOKEL AMINO Mo v aktivním růstu rostlin po přírodním dešti nebo závlaze.
 

Plodina Aplikční doba
Obilniny Na začátku odnožování a před květem
Olejniny Ve fázi 4 – 6 listů a v době prodlužovacího růstu až butonizace
Kukuřice Kukuřice Od raných vývojových fází až po konec prodlužovacího růstu
Luskoviny Při výšce 10 – 15 cm, v případě nutnosti opakovat za 10 – 14 dní
Cukrová řepa Ve fázi 4 – 6 listů, v případě nutnosti opakovat za 10 – 14 dní
Vojtěška Při výšce 10 - 15 cm
Vinná réva Před kvetením
Plodová zelenina Při výšce 15 cm
Listová zelenina 10 - 14 dní po výsadbě

 

Molybden (Mo) 8 %
L-aminokyseliny min. 4 %

 

NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz