AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnokel Amino Mn

Korekce a preventivní zabránění deficitu manganu

  • Mangan je spojen s oxidačně-redukčních reakcí v rostlinách, a při syntéze chlorofylu.
  • Mangan má zásadní význam pro fotosyntézu
  • Zabraňuje snížení listové plochy

TECNOKEL AMINO Mn se doporučuje u všech zemědělských plodin: zelenina, ovocné stromy, citrusy, tropické plodiny, vinnou révu a okrasné rostliny.

Půdní aplikace:

aplikace manganu musí být přesunuty do kořenové zóny s cílem rychlého vstřebávání do
rostliny. To lze usnadnit zavlažování, či aplikací po dešti.
1,5 l – 5 l Tecnokel Amino Mn / 100 l vody

Listová aplikace:

Doporučuje se, pokud není nezbytná rychlá korekce.
1,0 l – 2 l Tecnokel Amino Mn/ 100 l vody)

Plodina Půdní aplikace Listová aplikace
Mírný nedostatek 2 - 2,5 l/ha
Závažný nedostatek 3 - 4 l/ha

Polních plodin:
vojtěška, kukuřice, len, čirok, pšenice, hrách, fazole 

aplikovat před rozkvětem 5-10l / ha v jedné nebo dvou aplikacích 15-30cm vysoký porost, nebo když se objeví symptomy nedostatku manganu

Ovocné stromy: 
jabloně, rušně, broskvoně, švestky, třešně, višně

aplikační dávka na strom v závislosti na věku, velikosti a půdních podmínkách.
Školka: 5 - 15 ml / strom
Mladé stromy: 15-50ml / strom
Dospělé stromy: 50-150ml/strom

Aplikace na jaře, krátce poté, co mají
stromy plnou listovou plochu.
Při nedostatku manganu postupujte
s druhou aplikací o dva týdny později

Zelenina

Aplikujte před rozkvětem 5 - 10 l/ ha v jedné nebo dvou aplikacích. Dávka závisí na rozsahu deficitu a půdních podmínkách

ve fázi 4-8 listu

Vinná réva

aplikujte na začátku jarní sezóny:
Aplikace údržba: 3-4l / ha
Střední nedostatek: 5-7l/ ha
Závažný nedostatek: 7-10l / ha
Celková dávka může být rozdělena do
několika aplikací

Aplikace na jaře, krátce poté, co mají
stromky plnou listovou plochu. Neaplikujte při plném květu!

Okrasné rostliny a květiny

aplikujte na začátku jarní sezóny:
Střední nedostatek: 4-6l / ha.
Závažný nedostatek: 6-8l/ ha
Celková dávka může být rozdělena do několika aplikací

Pokud je dostatečně velká zelená plocha, Opakujte po 10-14 dnech. Neaplikujte při plném květu

Cukrová řepa  

ve fázi 4-6 listu, dle potřeby opakovat po
10-14 dnech

 - 

L-aminokyseliny min. 6 %
Dusík (N) 3 %
Mangan (Mn) 4 %
pH 3-6

NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz