AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Agriful

Biologický přípravek pro výživu kořenů a urychlení asimilace

  • Zlepšuje transport a dostupnost mikroživin
  • Příznivě ovlivňuje zrání plodů
  • Snižuje opadávání plodů po odkvětu
  • Vyrovnává hormonální rovnováhu rostlin
  • Obnovuje a aktivuje mikrobiální flóru v půdě
  • Vhodný i do ekologického zemědělství

Agriful je biologický přípravek pro výživu kořenů urychlení asimilace rostlin. Přípravek Agriful je nejlépe absorbován z půdy (aplikace závlahou nebo zapravením) , velmi dobře je však absorbován i listy (aplikace postřikem).

Velmi důležitý pro rozvoj kořenového systému všech plodin i pro obrůstání kořenů u trvalých travních porostů po pravidelné seči.

Agriful lze aplikovat již při sázení a setí, pozdější aplikace až do sklizně. Dávka přípravku Agriful závisí na stavu půdy a aplikační metodě, při listové aplikaci je třeba vyšší dávka.
 

AGRIFUL aplikujte ke kořenům rostlin pomocí zálivky, postřikovače, kapkového zavlažovacího systému nebo injektážního zařízení. AGRIFUL používejte po celé vegetační období i foliárně, největší efekt dosáhnete při
aplikaci během tvorby poupat, během kvetení a během tvorby plodů. Použijte na překonání následků stresu.

Plodina Aplikační doba Dávka (l/ha) Celková dávka za vegetaci (l/ha)

Brambory, cibule, česnek, mrkev, Cukrová řepa

Aplikovat 10 nebo 15, 30, 45 a 60 dní o výsadbě

5 20

Plodová zelenina (papriky, rajčata, okurky, lilek…)

Aplikovat 10 nebo 15 dní po výsadbě, opakovat v 7-10ti denních intervalech až do sklizně

3-5 30-60

Polní plodiny (obilniny, olejniny, kukuřice)

Aplikujte 1,5 – 3l na ha po vzcházení porostu dokud je půda odkrytá a dostatečně provlhčená

1-3 3-9

Listová zelenina (hlávkový salát, špenát)

Košťálová zelenina (brokolice, růžičková kapusta…)

 Aplikovat 10 nebo 15, 25, 40 a 55 dní po výsadbě

5 20

Ovocné stromy

Na začátku jara při kořenové aktivitě

10 40-60
Opakovat aplikace v 15-20ti denních intervalech až do sklizně 5

 

Vinná réva Na začátku jara při kořenové aktivitě, opakovat aplikace v 15ti denních intervalech až do sklizně 5 30-50
Posklizňové hnojení, dvě aplikace v 15ti denním intervalu 5
Bobuloviny

Aplikovat 10 nebo 15 dní po výsadbě, opakovat v 7-10ti denních intervalech

3

40-60
Od začátku kvetení opakovat aplikaci v 7-10ti denních intervalech 3-5
Celkový obsah huminových kyselin 25% 25%
Fulvokyseliny 25%
Celkový obsah dusíku (N) 4,5% 4,5%
Celkový obsah fosforu (P2O5) 1,0% 1,0%
Celkový obsah draslíku (K2O) 1,0% 1,0%
Celkový obsah organických látek 45,0% 45,0%
NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz