AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnophyt pH+

  • smáčedlo
  • regulátor kyselosti
  • barevný indikátor pH
  • protipěnící povrchově aktivní látka
  • povolen i v ekologickém zemědělství

Speciální přípravek Tecnophyt pH+ s přídavkem fosforu a dusíku funguje jako výborné smáčedlo, které výrazně snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje chemickou účinnost prostřednictvím úpravy pH. Použitím Tecnophyt pH+ v tank-mixu dochází ke sníženípěnivosti a regulaci pH, díky níž dochází k efektivnějšímu využití pesticidů a listových hnojiv.

Jedinný dostupný přípravek, kombinující funkce: regulátoru a ukazatele pH, smáčedla, silného antifoamu (protipěnívého přípravku) a antiodpařovače!

Míra využití se liší v závislosti na podmínkách aplikace, jako jsou tvrdost vody, pH vody, aplikační technika a způsob aplikace , velikost postřikových kapek, stav a kondice rostlin, atd.

Regulace pH:

Optimální pH by se měla pohybovat v rozmezí 4 - 4,5
50 - 150 ml/100 litrů postřikové směsi (vysoce zásadité vody - pH 8 nebo vyšší)
30 - 100 ml/100 litrů postřikové směsi (mírně zásadité až kyselé vody - pH 6,5 až 8)

Povrchově aktivní látka:

Tecnophyt pH+ snižuje povrchové napětí vody ze 72 dyn/cm na 35 - 40 dyn/cm
125 - 150 ml/100 litrů postřikové směsi (tvrdá voda)
75 - 100 ml/100 litrů postřikové směsi (měkká voda)

Fosfor 17,0%
Dusík 3,0%
NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz