AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnokel Amino Zn

  • zabraňuje patofyziologickému nedostatku zinku v rostlině
  • aktivuje řadu enzymů v biochemických procesech
  • pomáhá překonat stresové podmínky
  • pozitivně ovlivňuje růst rostlin
  • povolen i v ekologickém zemědělství

Listové a půdní kapalné hnojivo Tecnokel Amino Zn, je doporučováno pro všechny zemědělské plodiny. Zabraňuje patofyziologickému nedostatku zinku. Tento deficit se projevuje zakrnělým růstem, zmenšenou velikostí listové plochy a objevení se světlých až bílých skvrn mezi žilnatinou. V rostlinách zinek hraje klíčovou roli jako strukturální složkarůzných enzymů v mnoha biochemických procesech, např. při metabolismu sacharidů, bílkovin, auxinu, tvorbě pylu, aj.

Půdně aplikovaný zinek musí být dodán do blízkosti kořenové soustavy, aby ho rostlina mohla ihned absorbovat. Listová aplikace je doporučována v případě rychlé a nezbytně důležité korekce deficitu zinku a aktivním růstu rostlin, přičemž míra a načasování je závislá na plodině, růstové fázi a závažnosti deficitu.

Listová aplikace

Mírný deficit zinku 2 - 2,5 l/ha
Vysoký deficit vápníku 2,5 - 3 l/ha
Plodina Půdní aplikace Listová aplikace
Polní plodiny (okopaniny, obiloviny, olejniny, luskoviny, aj.) před květem v dávce 5 - 10 l/ha (dělená aplikace) Při výšce porostu 15 - 30 cm, nebo při viditelném deficitu zinku
Ovocné stromy aplikace závisí na: stáří a velikosti stromů, půdních podmínkách a závažnosti deficitu.
školy: 5 - 15 ml/strom
mladé stromy: 15 - 50 ml/strom
dospělé stromy: 50-150 ml/strom
brzy na jaře, krátce po celkovém olistění stromů. U závažného deficitu opakovat aplikaci za 14 dní.
Neaplikovat během kvetení
Zelenina před květem v dávce 5 - 10 l/ha (dělená aplikace) ve stádiu 4 - 8 listů
Květiny mírný deficit: 4 - 6 l/ha
vysoký deficit: 6 - 8 l/ha
celkovou dávku rozdělit do několika aplikací (po cca 10 dnech)
dle potřeby po 14 dnech v případědostatečného olistění.
Neaplikovat během kvetení.

 

Zinek 8,0%
L aminokyseliny 6,0%
EDTA  
NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz