AgriTecno PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO OCHRANU
A VÝŽIVU VAŠICH PLODIN

Tecnokel Amino Ca

  • posiluje strukturu buněčné stěny
  • podporuje prodlužování buněk
  • podílí se na metabolických a enzymatických procesech při vstřebávání jiných živin
  • pozitivně ovlivňuje kvalitu plodů
  • zabraňuje patofyziologickému nedostatku vápníku v rostlině

Tecnokel Amino Ca je kapalnélistové hnojivo vhodné ke všem zemědělským plodinám. Současně dodává vápník s aminokyselinami a zlepšuje tak výživový stav rostlin Díky tomu rostliny lépe překonávají stres z nedostatku vápníku. Plodiny pak mohou lépe čerpat potřebné živiny, což se projeví na zvýšení výnosu. Pomocí aplikace Tecnokel Amino Ca se zvyšuje pevnost plodů a jejich posklizňová kvalita. Snižuje se praskání, pukání a fyziologická skvrnitost plodů, jako je např. pihovitost jablek. Dále zabraňuje tvorbě postranních kořenů u bulev cukrové řepy, vnitřnímu hnědnutí hlávek salátu a zelí, rozvoji nekróz na plodech rajčat a paprik, či snížení rostlinné fertility vinné révy.

Míra načasování aplikace vápníku je závislá na plodině, růstové fázi a závažnosti deficitu, přičemž nejlepšího efektu je dosaženo aplikací Tecnokel Amino Ca v aktivním růstu plodin.

Listová aplikace

Preventivní zabránění deficitu vápníku 1 - 2 l/ha
Mírný deficit vápníku 2 - 3 l/ha
Vysoký deficit vápníku 3 - 4 l/ha
Plodina Účel Aplikační doba
Polní plodiny (řepka, obiloviny, kukuřice) Posílení buněčných stěn, zlepšení opylení a kvality semen Aplikovat ve stádiu 4 - 6 listů a předkvětem
Brambory Snížení nekrotických hnědých skvrn na hlízách Aplikovat na začátku tvorby hlíz ve stádiu 8 - 10 listů
Opakovat za 10 - 14 dní
Cukrová řepa Snížení tvorby postranních kořenů Aplikovat ve stádiu 4 - 6 listů
Opakovat ve stádiu 8 - 10 listů
Luskoviny (fazol, hrách, bob) Snížení listových nekróz Aplikovat na začátku kvetení
Opakovat v 7 - 10 denních intervalech
Plodová zelenina (papriky, rajčata, lilek, okurky) Snížení nekróz plodů Mnohonásobná aplikace začíná při tvorbě prvního plodu
Opakovat každých 7 - 10 dní
Listová zelenina (hlávkový salát, kapusta, čínské zelí) Snížení nekróz a hnědnutí hlávek Aplikace začíná 7 - 10 dní po výsadbě
Opakovat v 7 - 10 denních intervalech
Ovocné stromy Snížení pihovitosti a sklovitosti plodů Aplikovat 60, 40 a 20 dní před sklizní
Vinná réva Snížení náchylnosti k praskání a odumírání dřeva Aplikovat 2 - 3 týdny před květem
Opakovat za 7 - 14 dní
Květiny Korekce nedostatku vápníku Aplikovat každý 20tý den

 

Vápník 10,0%
Bór 0,2%
L aminokyseliny 6,0%
pH 4,0 - 6,0
NOVUM Czech s.r.o.
Pražská 31
252 02 Jíloviště

tel.: 244 470 379
fax: 244 470 580


novumczech@novumczech.cz